המכון בכלי התקשורת

דור חדש של מעצבים, תערוכות בוגרים