המכון בכלי התקשורת

גם המדען הראשי הבא יהיה איש הון סיכון: אבי חסון מקרן ג׳מיני ימונה לתפקיד