המכון בכלי התקשורת

גדולים על קטנים - תערוכת zoomini