המכון בכלי התקשורת

גדולים על קטנים, אבירי לילה - תערוכת zoomini