המכון בכלי התקשורת

גברת מדרכת- Interskate - פרויקט הגמר של ענת פרידלנדר