המכון בכלי התקשורת

בעולם מושלם: סדרת מפגשים בגלריית זהזהזה