המכון בכלי התקשורת

ביקור בינלאומי, המכוןהטכנולוגי ארח מישלחת מניגריה