המכון בכלי התקשורת

ביקור בסטודיו: אצל רוני אלרואי ואמיר חזק, אלרואי חזק אדריכלים