המכון בכלי התקשורת

בחסדי הגרוויטציה - סטודנטים מגמת עיצוב במכון זוכים מקום ראשון בתחרות רד בול