המכון בכלי התקשורת

בועז סידס> סטודנט, מעצב גרפי, צייר, צלם