המכון בכלי התקשורת

בועז טל יעמוד בראש התכנית לתואר שני במכון הטכנולוגי חולון