המכון בכלי התקשורת

"באמצע" תערוכת אמצע של המחלקה לעיצוב תעשייתי H.I.T