המכון בכלי התקשורת

"אתרי האינטרנט של הזכייניות הפכו להיות 'המים הגנובים' לעקיפת הרגולטור"