המכון בכלי התקשורת

אצלנו יש ZOOM IN, ל"מיני ישראל" יש ZOOMINI