המכון בכלי התקשורת

אנה קונצמן בוגרת המכון הטכנולוגי בחולון