המכון בכלי התקשורת

אלה עדיאל זכתה במענק בינלאומי יוקרתי - פיתוח מנורות חוץ שמופעלות