המכון בכלי התקשורת

אירועי חנוכה בתל אביב - הכרזה סביבתית