המכון בכלי התקשורת

אינטל הצדיעה לסטודנטים המצטיינים לשנת 2008