המכון בכלי התקשורת

אינטל העניקה פרסים לסטודנטים מצטיינים