המכון בכלי התקשורת

אז איך ההרגשה? חוויות קיצון של סטודנטים מהמכון הטכנולוגי בחולון בשיתוף עם מוזאון העיצוב