המכון בכלי התקשורת

אור ראשון - מנורה של אביעד פטל, בוגר המכון