המכון בכלי התקשורת

אורלי גולן - סטודנטים לעיצוב אינטראקטיבי ונמרוד רם - מרצה לעיצוב במכללה הטכנולוגית חולון בראיון טלויזיוני