המכון בכלי התקשורת

אורבני - כתבה על קרן רוזנפלד ,גולן גפני וטלי גרין - בוגרי המחלקה לתקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולן