המכון בכלי התקשורת

אווירה: כתוב באור, סיבוב קניות עם דורית מלין - מרצה בפקולטה לעיצוב