המכון בכלי התקשורת

אהרון רטנר מונה ל-CFO בחברת אינוקון