ניוזלטר המכון

.H.I.T ברשת, ספטמבר 2008

כנס הקיץ של ד.י.ג.ר.ה ישראל | מקום שלישי בתחרות כרזות בנושא סובלנות לסטודנט מהמחלקה לעיצוב תקשורת חזותית | הישג לסטודנטים מתחום הנדסת תקשורת בכנס בינלאומי בשוויץ | מונופול מקוון בכנס מיט"ל 2008 | מקום שני בתחרות אנימציה לסרטון של תמר מושקוביץ ושלומי שילינגר | הישגי התלמידים בבחינה הייחודית באנגלית גבוהים מממוצע הציונים במכינות אחרות | .H.I.T מכון טכנולוגי חולון למען הקהילה: טקס מלגות לעידוד נשים ולמצטייני מעורבות חברתית | פרס שני לסטודנטית מהמחלקה לעיצוב תעשייתי בתחרות עיצוב מוצרים לנכים | תכנית משותפת לפקולטה להנדסה ולחברת החש | פעילות חווייתית לילדי עובדים ב-.H.I.T מכון טכנולוגי חולון | כנס לבנות השירות הלאומי יוצאות אתיופיה | פרויקטי מחקר המתנהלים במכון זכו במענקים |