תארים לשם כבוד

הרב ישראל מאיר לאו

ישראל מאיר לאו

במשך שנים רבות ידוע הרב לאו כמשמיע דברה של היהדות בדרכי נועם, גם באוזני קהלים הרחוקים ממנה. במסגרת התפקידים הרבים שמילא, בראשם הרב הראשי לישראל, חרט על דגלו את נושא החינוך לסובלנות וקירוב הלבבות. עשייתו חוצה גבולות, עמים ודתות והוא פועל ללא לאות גם בתפוצות, תוך ביסוס קשרים טובים בין היהדות לדתות אחרות, ובראשן הנצרות.


כשורד שואה, הרב לאו רואה שליחות אישית בהעברת סיפורה של יהדות אירופה לדורות הבאים, תוך הדגשת החובה המוסרית לרווחתם של הניצולים.


על כל אלה מוענק לו אות הוקרה על מפעל חיים.