תארים לשם כבוד

מר ישראל מזין

ישראל מזין

ממייסדי חברת Mamco, מבעלי ויו"ר החברות "Shadow" ו-"Gama".


יזם ישראלי הפועל בשוק הטכנולוגיה הבינלאומי מזה שנים רבות ומוציא מן הכוח אל הפועל חברות הזנק אשר מביאות כבוד ויוקרה למדינת ישראל.


עשייה ברוכה זו, בארץ וברחבי תבל, עולה בקנה אחד עם חזונו של המכון השוקד על הכשרת בוגרים המסוגלים לעמוד באתגרים הטכנולוגיים המשתנים חדשות לבקרים, ולתרום לפיתוח התעשייה והטכנולוגיה העילית, וזאת תוך הכשרתם לחשיבה יצירתית, ליזמות ולמחקר.


על כל אלה מוענק לו תואר לשם כבוד.