פרופ' נילי כהן

מלבן חום למעלה

תואר לשם כבוד - 2017

תמונה

כדי לעשות אפקט "מראה" (flip) באפשרויות של התמונה:

טאב

advanced קוביה

flipped

שם מלא - כותרת חומה בגדול פרופ' נילי כהן

ציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

 

קרדיט מתחת לציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

 

טקסט מלא

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז בחקר המשפט, פרופ' אמריטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ולשעבר רקטור האוניברסיטה; על פעילותה הענפה, רבת השנים וההישגים באקדמיה בכלל ובעולם המשפט בפרט, הכוללת את תחומי התמחותה וכתיבתה הענפה בתחום דיני חוזים, דיני נזיקין ועשיית עושר ולא במשפט; פרופ' כהן השכילה לשלב בעשייתה האקדמית תחומי ידע שונים, כגון: משפט וספרות, זכויות אדם ומדע, תוך יצירת מארג רב-תחומי ייחודי ומפרה.

פעילותה הנמרצת להבטחת תקציבי מחקר למען קידום המדע במדינת ישראל וכינון שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיה למחקר, משקפת את חזונו והתוכנית האסטרטגית של המכון, הרואים בהקמת מסגרות מתקדמות להוראה ולמחקר יישומי ורב-תחומי מטרה ראשונה במעלה לשימור מעמדה של מדינת ישראל בחוד החנית המדעי והטכנולוגי.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.