נשיאת ביהמ"ש העליון לשעבר דורית ביניש

מלבן חום למעלה

תואר לשם כבוד - 2015

תמונה

כדי לעשות אפקט "מראה" (flip) באפשרויות של התמונה:

טאב

advanced קוביה

flipped

שם מלא - כותרת חומה בגדול נשיאת ביהמ"ש העליון לשעבר
דורית ביניש

ציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

 

קרדיט מתחת לציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

 

טקסט מלא

אשת חוק ומשפט, אשר ערכי שלטון החוק והצדק מהווים נר לרגליה. על היותה חלוצה בתחומה - האישה הראשונה ששימשה כנשיאת בית המשפט העליון וכפרקליטת המדינה בישראל.

על תרומתה המכרעת להגנה על שלטון החוק ולביסוסן של זכויות האדם במדינת ישראל.

השופטת דורית ביניש מהווה דוגמה להגשמת הערכים הקיימים בחזונו של המכון - חינוך לאזרחות טובה, לנטילת אחריות חברתית וסביבתית ולהנגשת ההשכלה הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה לכלל האוכלוסיה.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.