תכנית המלגות IMPACT!

 

תואר לשם כבוד - 2019

 

  תכנית המלגות !IMPACT של ארגון FIDF ללוחמים משוחררים
   
   
 

תכנית המלגות !IMPACT שנוסדה על ידי ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF) עוסקת במתן מלגות למימון לימודי התואר הראשון לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל, כהוקרה על תרומתם לצה"ל ולמדינה.

הוקרה זו הינה מטרה נעלה וחשובה מעין כמותה המאפשרת לחיילים המשוחררים הן השכלה אקדמית איכותית והן תרומה לקהילה ובכך מחזקת את המדינה והחברה ברוח דברי הנביא :

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו, מ״א, ו')

כל אלה עולים בקנה אחד עם חזון המכון הרואה חשיבות רבה בהנגשת ההשכלה

הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה לכל , בסיוע לסטודנטים המשרתים בשרות

סדיר , בקבע ובמילואים , תוך הקניית ערכים של מחויבות חברתית וערבות הדדית .

על כל אלה מוענק לתכנית המלגות ! IMPACT תואר לשם כבוד.