הרבנית עדינה בר שלום

מלבן חום למעלה

אות הוקרה על מפעל חיים - 2018

תמונה

כדי לעשות אפקט "מראה" (flip) באפשרויות של התמונה:

טאב

advanced קוביה

flipped

שם מלא - כותרת חומה בגדול הרבנית עדינה בר שלום

ציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

מפעל חיי היה הנגשת ההשכלה הגבוהה ע"י הקמת 'המכללה החרדית ירושלים'. זו התשובה הראויה שדרכה נוכל להגיע לשיוויון הזדמנויות.

קרדיט מתחת לציטוט

אם אין - לא למחוק את התא בטבלה! להשאיר תא ריק

כלת פרס ישראל ומייסדת המכללה החרדית בירושלים

טקסט מלא

פעילותה המבורכת ורבת השנים לקירוב לבבות בין כל חלקי העם ושילוב בין אורח החיים החרדי לפתיחות חברתית ולהשכלה גבוהה, חוללו שינוי במגזר החרדי בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

המוטו המלווה אותה - "יגעת ומצאת תאמין" משקף את ערכי המכון, אשר חרת על דגלו את הנגשת ההשכלה הגבוהה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים לכלל מגזרי החברה, לרבות בני ובנות המגזר החרדי, תוך חינוך לאזרחות טובה ונטילת אחריות חברתית.

על כל אלה גאה HIT מכון טכנולוגי חולון להעניק לה אות הוקרה על מפעל חיים.