שאלות ותשובות - ישן

אני לומדת ברמה C וקיבלתי בסמסטר הראשון ציונים גבוהים, האם אני יכולה לדלג על המסטר השני ולעבור לרמה B לאחר סמסטר אחד?

את חייבת לסיים את רמה C  (שני סמסטרים) ולעמוד במבחן סופי. מעבר לרמה B  מותנה בקבלת ציון עובר לאחר סיום הסמסטר השני של הקורס ברמה C.