מבחנים מקוונים באנגלית

קורסים מקוונים הינם קורסים באינטרנט הנלמדים בחינם תחת האוניברסיטה הפתוחה, הקיימים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א' בלבד. כלומר, סטודנטים ברמות E/D/C/B יכולים לגשת לקורס זה.
הקורסים מיועדים ללמידה עצמאית, והם אינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת, מלבד חומרי הלימוד המצויים באתר. קורסי אנגלית ברמת מתקדמים ב' (רמה A) יילמדו כקורסים פרונטאליים בלבד.

 

בתום כל סמסטר יתקיימו שני מועדים של מבחנים מקוונים ויהיו זהים למועדי הבחינות של הקורסים הפרונטליים באנגלית. חובת מעבר בציון 60.

  • כל סטודנט זכאי לגשת לשני מועדים בלבד בכל רמה.
  • במידה ונכשל בשני המועדים חובתו לבצע קורס באותה רמה ורק לאחר מעבר הקורס יוכל להמשיך לרמה הבאה.
  • עלות הבחינה הינה 300 ₪.
  • הסדרת התשלום מתבצעת מול מדור שכר לימוד טרם הבחינה.
  • יש לשים לב כי כל מועד מחייב תשלום נפרד ורישום נפרד. מועד ב' אינו ניתן באופן אוטומטי לאחר כישלון במועד א'.
  • סטודנטים הזכאים על פי מדור נגישות בהתאמות בתנאי ההיבחנות, יקבלו את אותם התנאים גם במבחנים המקוונים.
  • כלל הסטודנטים זכאים להיבחן עם מילון ו/או מילונית אלקטרונית.
  • ההרשמה אפשרית עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה הרצוי.
  • ביטול ההרשמה אפשרי עד 4 ימי עסקים לפני מועד הבחינה ומתבצע אצל רכזת המחלקה ללימודי אנגלית/ מנהל הסטודנטים.

 


אזלו המקומות
הרישום הסתיים ואינו זמין כעת