אי שוויון ומאבק באי שוויון


מטרת הקורס להקנות ידע ולהעלות מודעות בנוגע לסוגיות חברתיות הנוגעות לאי-שיוויון חברתי, גזענות ודעות קדומות המובילים, בין היתר, לאפליה במגוון תחומי החיים בישראל. בקורס נעסוק בהבנת המושגים, התיאוריות והמחקרים המרכזיים בתחום.

 

במהלך השיעורים נעסוק באוכלוסיות שונות, היכרות עם מאפייניהן הייחודיים, הסיבות האפשריות לאפלייתם וכיצד ניתן לשנות מציאות זו על ידי חקיקה ומהלכים חברתיים. לחלק מהמפגשים יוזמן אדם הנמנה על האוכלוסייה הנדונה בשיעור או נציג רלבנטי אחר כמרצה אורח.


החלק המעשי של הקורס יוקדש לפרויקט חברתי בקהילה. הסטודנטים יתחלקו לקבוצות ויבחרו אוכלוסייה, הן מבין אלה שנדונו בקורס והן אוכלוסייה אחרת (באישור המרצה מראש), איתה ירצו לעבוד. המנעד שיוצע יהיה רחב ככל שניתן.

 

הסטודנטים יוכלו לבחור פרוייקט העושה שימוש בתחום לימודיהם או על פי רצונם ושאיפותיהם לשנות. בסוף הקורס הסטודנטים יתבקשו להציג את עבודותיהם בכיתה ולהגישם לתערוכה שתעסוק באי שיוויון והדרך לשינוי.

 

הקורס יעובר בהנחייתו של ד"ר רינת מירז בן נון