חדשות ואירועים

60% מהסטודנטיות הודו כי יעלבו אם מרצה יסרב לצרפם כחבר בפייסבוק

60% מהסטודנטיות הודו כי יעלבו אם מרצה יסרב לצרפם כחבר בפייסבוק


מחקר חדש חושף כי סטודנטיות פחות מעוניינות להיות "חברות" של מרצים או מרצות בפייסבוק מאשר סטודנטים, אך יותר סטודנטיות מאשר סטודנטים יעלבו אם יבקשו להצטרף ויסורבו.

נערה מסתכלת בטלפון על התראות של פייסבוק

סטודנטיות רבות, בניגוד לסטודנטים, סבורות שקשרים אישיים ברשתות החברתיות עם מרצים או מרצות שלהן, עלולים לגרום להן לפתח גישה שיפוטית כלפי המרצה ולהשפיע על הדימוי המקצועי שלו או שלה בעיניהן. כמו כן, כ-20% יותר סטודנטיות, לעומת סטודנטים, טענו כי תמנענה מקשרי חברות עם מרצים/מרצות בפייסבוק מחשש שדימוין, עקב חשיפת מידע אישי או תמונות, עלול להינזק בעיני המרצים/המרצות.


דר' איירין רבינוביץ'
ד"ר איירין רבינוביץ'


הנתונים הללו עולים ממחקר שערכה ד"ר איירין רבינוביץ', מרצה וחוקרת בבית הספר ללימודים רב-תחומיים במכון, אשר חקרה כ-330 סטודנטים מ-HIT מכון טכנולוגי חולון, מכללת אפקה ואוניברסיטת בר אילן. הנחקרים קיבלו שאלון ובו נשאלו לגבי נכונותותם ליצירת קשרים ברשתות החברתיות עם מרצים או מרצות שלהם, 59% הסטודנטיות השיבו שלא היו רוצות לקיים קשרים ברשתות חברתיות עם המרצים או המרצות שלהן (ללא הבחנה מגדרית), לעומת 41% מסטודנטים גברים - (פער של כ- 20%).


בין הסיבות לאי נכונות זו נמצא, כי הן סבורות שקשר כזה יגרום להן לפתח גישה שיפוטית כלפי המרצה, וכן כתוצאה מקשר כזה יושפע לרעה הדימוי המקצועי של המרצה כמו גם הדמוי שלהן בעיני המרצה.
לשאלה על ההשפעה האפשרית של חברות בפייסבוק על דימוי הסטודנט בעיני המרצים, תשובת 58% מהסטודנטיות היתה שחברות כזו עלולה להיות ברת השפעה שלילית על דימוין, לעומתן בקרב הסטודנטים הזכרים רק כ-39% חששו מהשפעה שכזו.


שאלה מענינת נוספת שנשאלה במחקר היא - האם סטודנטים יעלבו אם מרצה לא יסכים לצרפם כחברי בפייספוק. גם כאן – ההבדל המיגדרי השתקף בפער בן 20% בין סטודנטים לסטודנטיות, כאשר 60% מהסטודנטיות הודו כי תעלבנה בעוד ש-40% מסטודנטים גברים ענו כי יעלבו מסרובו של המרצה לצרפם.


את המחקר שערכה ותוצאותיו, תציג ד"ר רבינוביץ בכנס בינלאומי באוניברסיטה הטכנולוגית בליטא, שיתקיים בחודש הבא תחת הכותרת

Theory and Practice ADLE –Art, Design and Education: innovations in

אליו הוזמנה כדוברת ראשית.
כותרת הרצאתה:

Academic "Friendship": Gender Concerns about Students/Faculty Rapports on Facebook


פורסם: 04/11/2021