שאלות ותשובות

האם אני מחויב/ת ללמוד 4 נ"ז בתחום היזמות?

חובה זו קיימת רק אם התחלת את לימודיך משנת תשפ"א ואילך.

 

כמה נ"ז אני מחויב/ת ללמוד במחלקה ללימודים הרב-תחומיים מעבר ל-4 נ"ז ביזמות?

בהתאם לפקולטה שלך. חובת ה-4 נ"ז ביזמות נספרת כחלק מחובת הנ"ז שלך במחלקה ללימודים רב-תחומיים. פירוט חובת הנ"זים שלך מופיע בעמדת המידע.

 

האם הקורסים בתחום היזמות נמנים כחלק מנקודות הזכות שלי בלימודים הרב-תחומיים?

כן, הם חלק מסך הנ"ז שנקבעו בהתאם לפקולטה שלך. לפחות 4 נ"ז מסה"כ צריכות להיות מתחום זה.

 

היכן אני יכולה למצוא את רשימת הקורסים בתחום היזמות?

רשימת הקורסים נמצאת בעמוד "יזמות וחדשנות" באתר המחלקה ללימודים רב-תחומיים.

 

כבר לקחתי 4 נ"ז ביזמות. האם אוכל לקחת קורס יזמות נוסף בשאר הנ"ז שלי בלימודים הרב-תחומיים?

כן. הקורסים המוגדרים כקורסי יזמות משויכים גם לשאר התחומים של המחלקה ללימודים רב-תחומיים.

 

האם יש מבחן או עבודה בקורסי היזמות?

זה משתנה מקורס לקורס. הגדרת המטלות בכל קורס מופיעה בסילבוס שלו.

 

מה חשיבותם של קורסי היזמות והחדשנות?

עולמות היזמות והחדשנות הם המפתח לתעשייה בעידן בו אנו חיים. היכרות עם תחומים אלו נחוצה היום יותר מאי-פעם בכל תחומי העבודה, הפיתוח והיצירתיות.

 

למי פונים אם יש לי שאלה?

המחלקה ללימודים רב תחומיים | טלפון: 03-5026655 מייל: MDS@hit.ac.il