שאלות ותשובות - ישן

למדתי במוסד אחר קורסים במדעי החברה. האם אני יכול לקבל פטור מלימודים כלליים?

תלמיד זכאי לפטור מלימודים כלליים על-בסיס לימודים קודמים, בכפוף לתנאי הפטור בתקנון המכון ולקריטריונים שנקבעו על-ידי המחלקה. על-מנת לקבל את הפטור על התלמיד להגיש בקשה על-גבי טופס מיוחד, ולצרף מסמכים כראיה ללימודיו הקודמים. לקבלת הנחיות מדויקות ולמילוי הטופס יש לפנות למנהל הסטודנטים.