מנהלת הפקולטה

מייסד התכנית

ד"ר רפאל ברכאן

דוא”ל: refaelb@hit.ac.il

 

ראש המחלקה

פרופ' יאיר למפל

דוא"ל: yairl@hit.ac.il

 

יו"ר ועדת היגוי

פרופ' דב ליכטנברג

 

רכז/ת התכנית

גב' ליאורה גורנשטיין

דוא''ל: liorago@hit.ac.il

03-5026930

 

 

 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות