מנהלת הפקולטה

מייסד התכנית

ד"ר רפאל ברכאן

דוא”ל: refaelb@hit.ac.il

 

ראש התכנית

פרופ' דב ליכטנברג

 

רכז/ת התכנית

טרם נקבע

 

 

 

 

 

 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות