מנהלת הפקולטה

מייסד התכנית

ד"ר רפאל ברכאן

דוא”ל: refaelb@hit.ac.il

 

ראש המחלקה

פרופ' אריאל בניס

דוא"ל: arrielb@hit.ac.il

 

יו"ר ועדת היגוי

פרופ' דב ליכטנברג

 

ראש מינהל המחלקה

גב' טל פורת

דוא''ל: talpo@hit.ac.il

03-5026930