שאלות ותשובות

 

מה הדגשים של התכנית?

התכנית כוללת שלושה ״אשכולות״:

  1. מדעי יסוד שהוגדרו כדרישות קדם ללימודים במדעי הטבע והחיים.
  2. ידע בסיסי במדעי הרפואה, אשר הוגדר על ידי המל״ג (על פי המלצת 'ועדת מקורי'), כתנאי ללימודים לתואר דוקטור ברפואה (M.D. במסלול ארבע-שנתי).
  3. ידע טכנולוגי-דיגיטלי שיאפשר לבוגרים להשתלב בתעשיית הביו-מד והאינפו-מד כמו גם להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בתחומי הביו-אינפורמטיקה, מדעי המוח, ביו-טכנולוגיה והנדסה ביו-רפואית.

.

איפה אוכל לעבוד?

ביקוש עולה בכל מגזרי תעשיית הבריאות לעובדים עם ידע הוליסטי בהפעלה אך גם בהבנה הבסיסית של טכנולוגיות המידע לסוגיהן - בוגר התכנית יהיה בעל ידע במדעי הרפואה הבסיסיים מחד ובטכנולוגיות מידע מאידך.
 
ההכשרה המוצעת לבוגרי התכנית תאפשר להם להשתלב כמנתחי מידע (אנליסטים) ותומכי מחקר ופיתוח בחברות תוכנה וחומרה רפואיות ובכל מערכת הבריאות. ניתן לצפות שבין הבוגרים ימצאו גם יזמים של חברות הזנק בתחום האינפו-מד והביו-טק בעלות סיכויי הצלחה טובים.
 
התכנית תפעל במשותף עם בתי חולים בסביבתו הגאוגרפית של המכון ועם קופות חולים (במסגרת העצמת שיתופי פעולה המתקיימים כבר כיום), במטרה להכשיר את בוגריה להבנה ולהתמודדות עם אתגרים מחד ופיתוחים טכנולוגיים מאידך, בתחומי הרפואה והבריאות.

מתי מתחילים ללמוד?

הלימודים יתחילו בשנה"ל תשפ"א, בסמסטר סתיו (אוקטובר) 
4 ימים בשבוע בשעות הבוקר.

האם צריך ידע מוקדם בתכנת?

רצוי, אך לא חובה.

מהם דרישות הקבלה לתואר?

  • תעודת בגרות
  • בחינה פסיכומטרית
  • עמידה בהחלטות המל"ג בנושא "אנגלית כשפה זרה" כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה
  • קבלת סטודנטים תבוסס על ציון ההתאמה ומספר המקומות.

 

לפרוט מלא של דרישות הקבלה ראו את תנאי הרישום.

האם יש הכרה בלימודים קודמים?

הכרה בלימודים קודמים (לרבות לימודים חלקיים לתואר ראשון), הכרה בלימודים לתואר ראשון נוסף, חזרה על קורסים, הפסקת לימודים וחידושם, התיישנות לימודים וכדומה יהיו לפי נהלי המכון (תקנון הלימודים לתואר ראשון) והחלטות הועדות הרלוונטיות של המחלקה.

עקרונית ניתן לקבל פטור מקורס, אם הקורס נלמד במוסד מוכר, ולא נתקבל תואר בגינו, ויתקיימו התנאים הבאים:

  • ציון הקורס הוא 70 לפחות
  • הפטור יאושר ע"י מרצה הקורס שעבורו מבוקש הפטור, כאשר למרצה שמורה הזכות לבחון הסטודנט לפני מתן הפטור
  • ועדת ההוראה תאשרר את הפטור על בסיס מעמד המוסד, סילבוס הקורס, היקף שעות והשנה הקלנדרית בה נלמד


בכל מקרה של מתן פטור, צריך הסטודנט ללמוד לפחות שני שליש מן הנ"זים של התוכנית, ובכל מקרה לא יהיה פטור מסמינריונים ומפרויקט המו"פ (השנתי).

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות