לימודי השלמה

 
מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום טכנולוגיות למידה ידרשו להשלמות בהיקף מרבי של עד 8 נ"ז (פעמיים בשבוע אחר הצהרים במשך סמסטר הקיץ לפני שנת הלימודים הראשונה).

 

היקף ותוכן ההשלמות ייקבע על ידי וועדת המוסמכים לכל מועמד בהתאם לנתונים הספציפיים שלו. את לימודי ההשלמה יש לעבור בממוצע של 70 לפחות. עמידה בדרישות ההשלמה מהווה תנאי לקבלה ללימודים במעמד מן המניין ולהתחלת לימודים.

 

לימודי ההשלמה יתקיימו בימי ב' ד' בין השעות 16:00 – 21:00 במהלך סמסטר הקיץ 9.7.18 -5.9.18 ויכללו:

 

 

קורס
נ"ז

מושגי יסוד בפסיכולוגיה ותיאורית למידה

2

מושגי יסוד בטכנולוגיות ותקשוב

3

התנהגות ארגונית

2