סטודנטים עולים וזכאי מנהל הסטודנטים

 

מינהל הסטודנטים העולים של משרד הקליטה והסוכנות היהודית תומך בסטודנטים עולים חדשים במימון לימודיהם. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים של מינהל הסטודנטים.

סטודנטים שימצאו זכאים יוכלו לקבל ממנהל הסטודנטים סיוע כספי, ייעוץ והכוון לימודי וקליטה אישית וחברתית.

אתר המינהל לסטודנטים עולים: www.studentsolim.gov.il

לשם בדיקת הזכאות יש לגשת למשרדי המנהל להלן כתובות המשרדים :

מחוז ירושלים – רחוב הלל 15 , ירושלים , טל' 02-6214543

מחוז תל אביב – רחוב אסתר המלכה 6, ת"א , טל' 03-5209140

מחוז באר שבע– רחוב שזר 31 ב"ש , טל' 08-6261230/1

מחוז חיפה – רחוב פל-ים 15, חיפה , טל' 04-8631140/7/8/9

סטודנטים שיימצאו זכאים לתמיכת מינהל הסטודנטים יקבלו את התמיכה במכון על ידי הרכזת האחראית:
גב' מיכל זכריה
בניין 1, חדר 201
כתובת דוא"ל: michalz@hit.ac.il טלפקס: 03-5026772