תוכנית אקדמיה פלוס

תכנית "אקדמיה פלוס" תוכננה במיוחד עבור צעירים משוחררי צבא/ שירות לאומי מהפריפריה החברתית-כלכלית ומאזורי עדיפות לאומית, בעלי יכולת ורצון לרכוש תואר אקדמי. התכנית היא תולדה של תפיסה חברתית הדוגלת במתן שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה ככלי לניעות חברתית. התכנית מעניקה מעטפת כלכלית, אקדמית, חברתית ורגשית למשתתפיה, ומלווה את הסטודנטים גם בתהליך היציאה לשוק התעסוקה.

 
עקרונות התכנית:
אקדמיה פלוס
 
גישה אישית - שילוב של סיוע כלכלי במימון שכר הלימוד, עזרה במימון מגורים או מימון דמי קיום וליווי אקדמי לאורך שנות הלימודים.
 
קבוצת הסטודנטים, שמתקבלת ולומדת בתכנית, זוכה להיות חלק מתכנית מלגות אישיות, שמלוות כל סטודנט/ית לאורך כל הדרך במכון ומקיפה רבדים לימודיים, אישיים וחברתיים.
 
לקבל ולתת - הסטודנטים בתכניות מחויבים לקחת חלק בפעילות חברתית בקהילה, בסך 120 שעות במהלך כל שנת לימוד. זאת כדי, שהסטודנטים יפתחו רגישות חברתית ויאמצו את התרומה לזולת כדרך חיים.

מלבד זאת מצופה מן הסטודנטים בשנים המתקדמות ללוות, לכוון ולעזור לסטודנטים החדשים שנקלטים בתכנית.


הגשת מועמדות - אפשר להגיש מועמדות לתכניות אלו מפתיחת ההרשמה ללימודים במכון (בחודש ינואר בכל שנה) ועד לסוף חודש יוני של אותה שנה. התכנית מיועדת לסטודנטים שמתחילים ללמוד בשנה א' בשנה"ל תשע"ה.


המועמדים יעברו תהליך מיון הכולל:
* בדיקת זכאות למלגת סיוע על סמך אישורים המעידים על המצב הכלכלי.
* בדיקת הנתונים האקדמיים.
* ריאיון אישי.

על מעומדים הרוצים להגיש מועמדות לתוכנית למלא את הטופס המתאים ואת השאלון האישי ולהגיש ישירות אל הגב' יפעה בנר, בנין 1 חדר 104, 035026772, ifaab@hit.ac.il. ניתן לשלוח גם בדואר. רח' גולומב 52 , ת"ד 305, חולון 5810201.
 
הוראות למילוי הבקשה:
א. קראו תחילה את טופס ההסבר למילוי השאלון עד סופו.
ב.הורידו ומלאו את שאלון אקדמיה פלוס.
ג. הורידו את טופס השאלון המתאים לכם ביותר ומלאו אותו בכתבי יד קריא.
 
המועמדים שיתקבלו, יחויבו על פי תחום הלימוד האקדמי בלימודי הכנה במכינות.
 
ההרשמה למלגת אקדמיה פלוס לקראת שנת הלימודים תשע"ה פתוחה, עד אוגוסט 2014.
 
 
מי מטפל בך?

רכזת תוכניות מלגות מיוחדות: מיכל זכריה
מיקום:
בניין 1, קומת קרקע, המרכז לנגישות
טלפקס:
03-5026772
דוא"ל:
כתובת למשלוח דואר: מכון טכנולוגי חולון, רח' גולומב 52, חולון.
 
בדיקה לתוכנית והגשת טפסים :

רכזת המלגות והסיוע: גב' יפעה בנר

מיקום:
בנין 1 חדר 104
דוא"ל:

ifaab@hit.ac.il

 
 
טלפון:
03-5026772
 

 
אקדמיה פלוס מודעה