שנה א

מלגה לתושבי הפריפריה של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים