שנה א

אירתיקא לסטודנטים בני העדה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית