אוכלוסיות מיוחדות

קרן המלגות של נעמ"ת

קהל היעד: סטודנטיות החל משנה ב', הלומדות במוסד להשכלה גבוהה, שהינן חברות בהסתדרות החדשה ואשר עשו שירות צבאי או שירות לאומי.

גובה המלגה: עד 2,000 ש"ח

תאריכי הרשמה: דצמבר

פרטים נוספים: ניתן להגיש בקשה החל משנה ב' ללימודים. תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות טכנולוגיים - מדעיים. בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד.

אופן הגשת הבקשה: לפנות למועצת הפועלים (בית ההסתדרות) ביישוב מגורייך הקבוע.