אוכלוסיות מיוחדות

פרסים ותעודות לסטודנטים מצטיינים

קהל היעד: המכון הטכנולוגי חולון מעניק מלגות הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגיים אקדמיים מצוינים. אין צורך להגיש בקשה- הבחירה נעשית בפקולטה.

גובה המלגה: משתנה משנה לשנה

תאריכי הרשמה: טקס מצטייני נשיא ודקאן מתקיים מידי שנה באמצע סמסטר ב', לפני חופשת הפסח.

אופן הגשת הבקשה: אין צורך לפנות על מנת לקבל הצטיינות. מינהל הסטודנטים בוחן את זכאותם של המצטיינים על פי נתוני המערכת.

הערות: ההצטיינות היא בגין שנת הלימודים הקודמת והיא נקבעת לאחר קבלת כל ציוני סמסטר קיץ של השנה הקודמת. הודעות על קבלת ההצטיינות יישלחו בדואר אלקטרוני לסטודנטים המצטיינים ויפורסמו באתר המכון שלושה שבועות לפני מועד הטקס. על הסטודנטים המצטיינים חובת הגעה לטקס ודיווח אישורי הגעה במערכת.