אוכלוסיות מיוחדות

מלגות ותוכניות תמיכה לאוכלוסיות ייחודיות

קהל היעד: סטודנטים מוכשרים מהפריפריה, בני העדה האתיופית וסטודנטים עולים חדשים.

גובה המלגה: משתנה

תאריכי הרשמה: ינואר-יוני

אופן הגשת הבקשה: באמצעות מילוי הטופס באתר

הערות: הסטודנטים בתכניות מחויבים לקחת חלק בפעילות חברתית בקהילה, בסך 120 שעות במהלך כל שנת לימוד