אוכלוסיות מיוחדות

מלגות היאס לעולים חדשים

קהל היעד: סטודנטים עולים מכל מדינות העולם וסטודנטים יוצאי אתיופיה

גובה המלגה: לא מצויין

תאריכי הרשמה: אוגוסט - ספטמבר

פרטים נוספים: משלוח בדואר בלבד.

אופן הגשת הבקשה: על מנת להירשם למלגה יש למלא "טופס הרשמה למלגה" ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד. בתום מילוי הטופס תופיע רשימה של מסמכים שיש לשלוח