אוכלוסיות מיוחדות

מלגה לניהול פרויקטים PMI

קהל היעד: סטודנטים המבצעים עבודות מחקר בניהול פרויקטים

גובה המלגה: לתואר ראשון –מלגה 1 בגובה 3,000 ₪  |  לתואר שני: 2 מלגות בגובה 6,000 ₪.

תאריכי הרשמה: משתנים, יש להתעדכן באתר

אופן הגשת הבקשה: באמצעות מילוי הטופס באתר

פרטים נוספים: http://www.pmi.org.il/